Một số lỗi khi thi công trần thạch cao và cách khắc phục

Một số lỗi khi thi công trần thạch cao và cách khắc phục Dưới đây là một số lỗi khi thi công trần thạch cao và cách khắc phục. Trần thạch cao bị gợn sóng tại các vị trí nối Đây là hiện tượng trần thạch cao bị gồ lên tại các vị trí mối nối sau khi hoàn thiện. Nguyên nhân là tại vị trí mối nối...

© 2016 Trần Thạch Cao || Cung cấp nguyên vật liệu ngành thạch cao. Thiết kế Website bởi Xay Dung Minh Phat Huy.